Hektar jest charakterystyczną jednostką służącą do mierzenia powierzchni, która swoje zastosowanie znajduje najczęściej w takich dziedzinach jak rolnictwo, leśnictwo bądź geodezja. Zgodnie ze swoją definicją, oznacza pole powierzchni kwadratu o boku dokładnie 100 metrów. Czym się on charakteryzuje i jak przeliczać go na inne jednostki?

Hektar – dokładna definicja

Z samą jednostką, jaką jest hektar, spotkamy się najczęściej już w szkole podstawowej, podczas ćwiczeń arytmetycznych. Zgodnie z definicją hektar, o skrócie ha, jest jednostką, której podstawowa funkcja to mierzenie powierzchni i oznacza obszar kwadratu o boku 100 metrów, co daje pole 10 000 metrów kwadratowych.

Wykorzystywana jest najczęściej w dziedzinach takich jak:

 • rolnictwo
 • leśnictwo
 • geodezja

Hektar, od 1960 roku jest jedną z jednostek niewchodzących w skład tzw. Międzynarodowego Układu Jednostek (SI), jednak pomimo tego jest on wymieniony w SI. Sytuacja ta ma miejsce ze względu na fakt, iż Generalna Konferencja Miar (CGPM) akceptuje jego użycie jako wielokrotności jednostek SI, znajduje one zastosowanie na całym świecie oraz jest on powszechnie rozpoznawalny. Do Międzynarodowego Układu Jednostek zaliczane są także minuty, godziny, decybele bądź litry.

Historia jednostki

Hektar jako jednostka do ogólnego użytku wprowadzony został w 1795 roku, razem z tzw. arem. Ar jest jednostką, o fundamentalnej funkcji mierzenia powierzchni, zajmująca obszar kwadratu o boku 10 metrów, co łącznie daje pole o wartości 100 metrów kwadratowych. Hektar, razem z 4 innymi jednostkami wprowadzony został wprowadzony w ramach słynnej Rewolucji Francuskiej. Zostały wtedy wprowadzone jednostki takie jak:

 • metr
 • ar – 100 m2
 • ster (metr przestrzenny) – m3
 • litr – 1 dm3
 • gram

W roku 1972, jedna z organizacji ponadnarodowych, działającej w ramach Unii Europejskiej – Europejska Wspólnota Gospodarcza – uchwaliła dyrektywę 71/354/EWG, zgodnie z którą określiła jednostki miary używane w UE. We wspomnianej ustawie kierowała się zaleceniami Generalnej Konferencji Miar, uzupełnionej o kilka jednostek, w tym o hektar.

Funkcje i nazwa jednostki

Jednostka, jaką jest hektar, jest szczególnym rodzajem miary, ze względu na fakt, iż jest jedyną nazwaną jednostką powierzchni dopuszczoną do stosowania z innymi jednostkami uwzględnionymi w ramach Międzynarodowego Układu Jednostek (SI). Sama nazwa hektar pochodzi z języka francuskiego od nazwy ārea. Do jego fundamentalnych funkcji zaliczany jest pomiar dużych obszarów ziemi. Ponad to jest prawną jednostką miary w dziedzinach związanych z:

 • własnością
 • planowaniem
 • zarządzaniem gruntami

Hektar stosowany jest w dziedzinach takich jak prawo, rolnictwo, leśnictwo, geodezja oraz urbanistyka na terenie całej Unii Europejskiej oraz Australii. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zdecydowanie bardziej popularną jednostką w porównaniu do hektara jest tzw. akr, oznaczający powierzchnię 0,40468564224 hektara.

Jak przeliczać hektar na inne jednostki?

Sam hektar oznacza powierzchnię w kształcie kwadratu o boku dokładnie 100 metrów, co łącznie daje 10 000 metrów kwadratowych. Powyższa jednostka może być także podzielona na wspomniane wcześniej ary (100 metrów), w wyniku czego 1 ha równać się będzie 100 arom.

W przypadku, gdy konieczna będzie zamiana na jednostki mniejsze takie jak centymetry, pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest zamiana każdego z boków hektara na odpowiednią miarę. 100 metrów jest równe 10 000 centymetrom. W związku z tym należy dokonać operacji mnożenia dwóch czynników 10 000 cm, otrzymując wynik o wartości 100 000 000 centymetrów kwadratowych.

W sytuacji, gdy konieczna jest zamiana 1 hektara na jednostkę większą od metra, jaką jest kilometr, konieczną czynnością, którą należy dokonać, jest zamiana każdego z boku hektara na odpowiednią miarę. 100 metrów równa się 0,1 kilometra. W związku z tym, aby zamienić hektar na kilometry kwadratowe, należy dokonać operacji mnożenia dwóch czynników 0,1 kilometra, co daje końcowy wynik 0,01 kilometra kwadratowego.

Skrócone działania

1 ha = 10 000 m2

1 ar = 100 m2

1 ha = 100 ar

1 ha = 100 000 000 cm2

1 ha = 0,01 km2

Hektar – podsumowanie jednostki

Hektar jest jedną z jednostek służących do mierzenia powierzchni, reprezentującą wartość dokładnie 10 000 metrów kwadratowych. Miara ta obejmuje kwadrat o boku równym 100 metrów, co w rezultacie daje wspomniane wyżej pole. Jednostka ta do dzisiaj wykorzystywana jest w takich dziedzinach jak rolnictwo, geodezja, leśnictwo czy urbanistyka, dzięki wygodzie w użytkowaniu zapewnionej poprzez mniejszą ilość potrzebnych obliczeń. Hektar jest szczególną jednostką, poznawaną już w szkole, ze względu na fakt, iż jest jedyną nazwaną jednostką powierzchni dopuszczoną do stosowania z innymi jednostkami uwzględnionymi w ramach Międzynarodowego Układu Jednostek (SI). W Polsce do dziś czynnie używana jest ta jednostka miary, szczególnie przez rolników, którzy dzięki hektarom bezproblemowo mogą określić wartość posiadanych przez siebie gruntów i pól użytkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj