Podstawowe warunki umów najmu mieszkania określa ustawa o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks cywilny. Konstruując ten typ umowy warto zwrócić uwagę na dokładne określenie w niej najważniejszych kwestii. Jest to bardzo istotne, ponieważ tylko odpowiednio sporządzona umowa jest wiążąca i skutkuje prawnie.

Choć spisanie umowy wynajmu lokalu mieszkalnego wydaje się rutynowym zadaniem, czynność ta jest niezwykle istotna. Toteż podejrzenia i wyraźny sprzeciw najemcy powinny wzbudzić zapisy, które wydają mu się zbędne, nieadekwatne czy wręcz niezrozumiałe. Jeśli na etapie uzgadniania szczegółów cokolwiek wzbudza Twoje wątpliwości – wstrzymaj się z podpisaniem umowy.

Dobrą i zalecaną praktyką jest konsultacja umowy ze specjalistą, prawnikiem od nieruchomości. Da Ci to pewność, że treść zapisów zostanie zweryfikowana pod kątem prawnym, a także pod względem tego, czy w odpowiedni sposób zabezpiecza Twoje interesy.

Co powinny zawierać umowy najmu mieszkania?

Jak każdy rodzaj umowy, również i ta wymaga podania wielu danych, które są wspólne także dla treści innych umów. Dlatego skupimy się głównie na tych, na które warto zwrócić szczególną uwagę, ponieważ niedokładne ich określenie powoduje najwięcej niemiłych niespodzianek.

Konieczne zapisy umów wynajmu mieszkania, których nieodpowiednie wskazanie powoduje najwięcej sporów pomiędzy stronami to:

  • dokładne określenie wynajmowanego lokalu mieszkalnego (wraz z określeniem adresu lokalu, jego powierzchni, wyposażenia, sprzętów, ich stanu technicznego lub ewentualnych uszkodzeń czy braków, których naprawą zobowiązuje zająć się najemca),
  • określenie, że wynajmujący jest faktycznym właścicielem przedmiotu najmu i posiada pełnię praw do wynajęcia go innym osobom (odpis z księgi wieczystej),
  • wysokość ewentualnej kaucji i warunki, w których nie zostanie zwrócona najemcy,
  • konkretny opis wzajemnych praw i obowiązków stron (np. czy najemca po wykonaniu remontów i ulepszeń wynajmowanej powierzchni ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów; wyraźny zakaz wobec najemcy podnajmowania lokalu osobom trzecim, bez wiedzy właściciela),
  • wysokość czynszu – częstotliwość i forma płatności,
  • wskazanie kto, w jakiej formie i kiedy, będzie regulował należności z tytułu wynajmu – m.in. media (może robić to zarówno sam najemca, jak i wynajmujący, jeśli strony wprowadzą takie ustalenie – w drugim przypadku kwota tych należności powiększa kwotę czynszu przekazywanego właścicielowi),
  • określenie warunków i terminu wypowiedzenia umowy.

Należy pamiętać, że podpisując umowę najmu lokalu mieszkalnego najemca zobowiązuje się dbać o wynajmowaną powierzchnię i nie powodować w niej żadnych szkód. Spoczywa na nim także obowiązek poszanowania społeczności sąsiedzkiej. Dlatego zakłócanie ciszy nocnej i ogólnego miru domowego pobliskich lokatorów może być powodem do wypowiedzenia umowy najmu.

Warto także zwrócić uwagę na to, że najemca, jak i wynajmujący powinni przykładać szczególną wagę do gromadzenia wszystkich rachunków, faktur i innych potwierdzeń, które są dowodem uiszczonych opłat – np. za media, remont mieszkania, itp.

Forma umowy najmu mieszkania i czas obowiązywania

Co ważne, by umowy najmu mieszkania były ważne nie muszą zostać potwierdzone pisemnie. Uwzględnia się jako obowiązujące, z punktu widzenia prawa, także umowy ustne pomiędzy stronami.

Prawnicy od nieruchomości zawsze jednak zalecają pisemną formę umowy, ponieważ tylko ona, gdy jest odpowiednio wykonana, daje gwarancję możliwości dochodzenia swoich praw.

Umowę najmu lokalu mieszkalnego można zawrzeć na czas określony w treści umowy, jak również bez wskazania daty obowiązywania. W drugim przypadku, uznaje się, że umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj